opis parafii

MENU

Ks. Proboszcz Leszek Slipek

ksiadz proboszcz

Urodził się 10.07.1953 w Legnicy. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i w 1978 roku z rąk Kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Zalesie Dolne. W roku 1980 wyjechał na dalsze studia do Rzymu W 1982 roku uzyskał doktorat z teologii duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim. Po powrocie ze studiów wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Przez cztery lata pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. W roku 1987 został proboszczem parafii o wdzięcznej nazwie Jasieniec. Następnie przez dziesięć lat był proboszczem parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

W roku 2001 kardynał Józef Glemp zlecił księdzu Leszkowi Slipkowi zarząd nad wiernymi parafii Świętego Andrzeja Apostoła w tym wszystkim, co się odnosi do głoszenia Słowa Bożego, administrowania sakramentów świętych, odprawiania nabożeństw, jako i w rzeczach z tymi trzema obowiązkami zwykle się łączących. Biskup polecił mu troszczyć się o zbawienie dusz pieczy jego powierzonych przy użyciu środków przez Chrystusa i Kościół ustanowionych.

Proboszcz z powodu znacznej liczby parafian sam uczynić zadość obowiązkom swoim nie może, dlatego ma pomocników: dwóch wikariuszy i jednego rezydenta (to znaczy tego, który w parafii przemieszkuje).

Zarządzająca domem (plebanią), czyli tak zwana gospodyni, zgodnie z konstytucją Benedykta XIV i uchwałami synodów jest niewiastą o wypróbowanej uczciwości i „w podeszłym wieku, to jest powyżej 40 lat”.

Niedziele i Święta

7:00

8:30

10:00

11:30 (Rodzinna)

13:00

18:00

Dni powszednie

6:30

8:00

9:00

18:00

Spowiedź

Dni tygodnia: 30 min. przed Mszą Św.

Sobota: 16:00-18:00 w dolnym kosściele

Niedziela: 8:00-13:00 w dolnym kościele

Adres

Chłodna 9

00-891 Warszawa

Kontakt

parafiachlodna@gmail.com

22 620 37 47

ikonka instagrama
ikonka youtube
ikonka facebooka
logo kosciola

Bibliografia zdjęć

© 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone

Developed by - Filip Olszewski