opis parafii

MENU

ksiadz proboszcz kazanie

Caritas

“Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście” - powiedział nasz Pan Jezus Chrystus.

schola

Kim jesteśmy i jak działamy?

Nasz Parafialny Zespół Caritas powołano specjalnym Aktem w dniu 2.10.2002 r. Przez blisko dwadzieścia lat prowadził różne formy wsparcia: refundację leków, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, paczki świąteczne, pomoc rodzinom wielodzietnym, ludziom starszym i samotnym.

Okres pandemii był czasem ograniczeń. Mała liczba wiernych w kościele, zaniechanie zbiórek pieniężnych oraz brak bezpośrednich kontaktów zahamowały także działalność P.Z.C.

Dzięki wrażliwości i chrześcijańskiej postawie niektórych parafian udało się kontynuować działalność pomocową. Warto odnotować zarówno odwagę, jak i ofiarność z jaką nieśli oni pomoc, nie szczędząc czasu i swoich własnych środków. To piękna karta historii Parafialnej Caritas Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie.

W ostatnim okresie pojawiło się u wielu osób w naszej parafialnej społeczności, zwłaszcza starszych, nowe zjawisko, polegające na przyzwyczajeniu się do przeżywania swojej wiary bez uczestnictwa we Mszy św. i bez korzystania z sakramentów. Pomimo braku obiektywnych przyczyn zdrowotnych osoby te zadowalają się transmisją telewizyjną Mszy św., pomimo braku stosownej dyspensy biskupa. Izolują się od wspólnoty, stając się samotnymi na własne życzenie. Nie możemy ich zostawić, powinniśmy temu trendowi przeciwdziałać. Jest to zadanie także dla Parafialnej Caritas.

Aktualnie dzięki zbiórkom ofiar do puszek w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, prowadzimy pomoc dla osób potrzebujących. Refundujemy zakup leków, finansujemy zakup niezbędnej odzieży i żywności. Pomagamy przy zaopatrzeniu przed świętami i na co dzień. Odwiedzamy osoby, starsze, chore i samotne rozeznając każdą indywidualną sytuację.

Rodzą się pomysły służące integracji i budowaniu wspólnoty. Caritas rozumiana jako miłość bliźniego łączy się z diakonią, jako postawą służby bliźniemu, którą jesteśmy zobowiązani w sobie budować. Jako uczniowie Chrystusa, do których pragniemy być zaliczeni, postępujemy za Nim. Chcemy naśladować w posłudze Miłości Mistrza, który przyszedł na świat by służyć, a nie by Mu służono. Zapraszamy do działania. Jest potrzeba wzmocnienia wolontariatu oraz kierownictwa PZC.

schola

Informacje kontaktowe

Osoby pragnące skorzystać z różnych form pomocy PZC, jak i osoby pragnące służyć swoją pomocą, proszone są o zgłaszanie do diakona Cezarego Uszyńskiego:

- tel. 605 074 413 (dostępny stale, w razie nieodebrania oddzwania)

- osobiście w Diakonii na plebanii w poniedziałki w godz. 15 30 – 17 30

Miłosierdzie okazywane ubogim, chorym, starszym i samotnym w ramach parafialnej Caritas, to szansa dla każdej i każdego z nas praktykowania miłości bliźniego, stanowiącej zasadę naszej Wiary. Konkretne czyny są naszą odpowiedzią na przykazanie miłości bliźniego. Świadczą o naszej dojrzałości chrześcijańskiej.

- wrzucając karteczkę ze swoim numerem telefonu do skarbony przy Św. Janie Pawle II w kościele

zdjecie schola
zdjecie schola
zdjecie schola
zdjecie schola
zdjecie schola

Niedziele i Święta

7:00

8:30

10:00

11:30 (Rodzinna)

13:00

18:00

Dni powszednie

6:30

8:00

9:00

18:00

Spowiedź

Dni tygodnia: 30 min. przed Mszą Św.

Sobota: 16:00-18:00 w dolnym kosściele

Niedziela: 8:00-13:00 w dolnym kościele

Adres

Chłodna 9

00-891 Warszawa

Kontakt

parafiachlodna@gmail.com

22 620 37 47

ikonka instagrama
ikonka youtube
ikonka facebooka
logo kosciola

Bibliografia zdjęć

© 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone

Developed by - Filip Olszewski