opis parafii

MENU

Ks. diakon Cezary J. Uszyński

ksiadz proboszcz

Urodził się 15.04.1953 r. w Szczecinie. Wychowywał się w Warszawie, na Woli, w parafii Św. Stanisława Biskupa. 31.12.1974 r., w parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, zawarł związek małżeński z Magdaleną. Państwo Uszyńscy mają cztery dorosłe córki i pięciu wnuków.

Od 2008 r. pełnił posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W latach 2009 - 2015 odbył studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Napisał pracę magisterską na temat &lquot;Rodzina miejscem uświęcenia małżonków w świetle wybranych tekstów nauczania Św. Jana Pawła II&rquot;. Egzamin magisterski z Teologii Ogólnej zdał 16.06.2018 r. Odbył 4,5-letnią formację przygotowującą do Święceń Diakonatu prowadzoną przez zespół kapłanów Archidiecezji Warszawskiej, pod opieką biskupa Michała Janochy. Dnia 23.05.20 21 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w Archikatedrze Warszawskiej ks. biskup Michał Janocha udzielił mu Sakramentu Święceń Diakonatu.

Posługę w parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie rozpoczął 30.05.2021 r. Diakon z mocy Święceń pełni posługę w Kościele w czterech właściwych mu obszarach: liturgii (sprawowanie sakramentów i sakramentaliów oraz posługa przy ołtarzu); głoszenie Słowa Bożego (kerygmat, katecheza, przygotowanie do przyjęcia sakramentów, homilia) ; posługi miłości - caritas (diakonia) : życie wspólnoty (animacja wspólnot, grup i ruchów). W parafii odpowiedzialny jest za pobudzanie do diakońskiej służby członków parafii i dbanie, by parafianie chcieli i potrafili ją pełnić. Do szczególnych jego zadań należy: troska o ludzi na obrzeżach Kościoła i próby doprowadzenia ich do Eucharystii; posługa caritas zwrócona ku cierpiącym, biednym, chorym, opuszczonym, wykluczonym.

Prywatnie: w przeszłości instruktor ZHP i ZHR, miłośnik przyrody, turysta; orędownik wychowania młodzieży do samodzielności i zaradności, przez praktyczne działanie. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (inżynier elektryk); od 1980 roku prowadzi działalność we własnej firmie instalacyjnej; dziś - czynny zawodowo emeryt.

Inspiracje &lquot; Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu&rquot; Dz.20,35

Przesłanie do parafian: Pragnę dzielić się z innymi ludźmi receptą na szczęście możliwe do osiągnięcia już tu, w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki. Szczęście czerpiemy obdarowując innych swoim czasem, zainteresowaniem, troską, słuchaniem, bezinteresowną pomocą ze względu na Chrystusa, którego staramy się dostrzegać w każdym bracie i każdej siostrze.

Niedziele i Święta

7:00

8:30

10:00

11:30 (Rodzinna)

13:00

18:00

Dni powszednie

6:30

8:00

9:00

18:00

Spowiedź

Dni tygodnia: 30 min. przed Mszą Św.

Sobota: 16:00-18:00 w dolnym kosściele

Niedziela: 8:00-13:00 w dolnym kościele

Adres

Chłodna 9

00-891 Warszawa

Kontakt

parafiachlodna@gmail.com

22 620 37 47

ikonka instagrama
ikonka youtube
ikonka facebooka
logo kosciola

Bibliografia zdjęć

© 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone

Developed by - Filip Olszewski